HISTORIA


Spis treści

1. Skrócona historia Łukty

2. Kształtowanie się nazw miejscowości w gminie Łukta

3. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

4. Dwaj sławni niemieccy piloci z Gminy Łukta - Helmut Kalkstein i Reinhard Kollak

5. Od łowców reniferów do Estów i Prusów

6. Obyczaje i życie codzienne Prusów

7. Obrzędy i wierzenia Prusów

8. Misje i krucjaty władców polskich na ziemiach pruskich

9. Ujarzmienie Prusów przez Krzyżaków

10. Najważniejsze daty z okresu zasiedlania parafii i komornictwa Łukta

11. Ględy

12. Wielcy Mistrzowie Zakonu i skromny kościół w Łukcie

13. Akty nadania ziemi przez Zakon Krzyżacki w parafii i komornictwie Łukta na przykładzie przywileju lokacyjnego Grazym.

14. Status materialny i społeczny ludności zamieszkującej komornictwo Łukta w okresie istnienia Prus Krzyżackich i Książęcych

15. Strzałkowo (niemiecka nazwa Hinzbruch). Radzieccy spadochroniarze w lasach taborskich.

16. Florczaki. Historia wsi na tle przemian administracyjnych i religijnych w państwie krzyżackim, Prusach Książęcych oraz na Warmii i Mazurach.

17.Kotkowo, Zawroty i majątek Białka

18.Przemiany religijne i narodowościowe na terenie dawnej parafii i ko-mornictwa Łukta od czasów najdawniejszych do pierwszych lat po drugiej wojnie światowej. 500-lecie Reformacji.

19. Zakończenie: 1806 – 1945 – trzy wielkie wojny; od patriotyzmu do faszyzmu.

20. System szkolnictwa na terenach dawnego komornictwa Łukta.

21.Wspomnienia Kazimierza Ziemianka

22. Gloria in excelsis Deo! – Chwała Panu na wysokościach. Chwała tym, którzy powołali do życia parafię w Łukcie.

23. Boże Narodzenie, Nowy Rok i zapusty w Dągu

24. Emerytowany ksiądz dziekan i proboszcz Kazimierz Dubowski

25. Pielgrzymka na Wschód: przez Wilno do Katynia

26. Dąg, Plichta, leśniczówki Perkunicha i Śmieszny Kąt - dzieje najstarsze

 

do góry

Kalendarz wydarzeń

08 Marca 2019

Dzień Kobiet

25 Stycznia 2019

Nocne Granie

21 Stycznia 2019

Ferie zimowe

więcej >

Projekty

Sesje Rady Gminy

Majówkowa Wycieczka Rowerowa

Turniej Gier Komputerowych

Konkurs Plastyczny

Ochrona danych osobowych

comode secure icon


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu utworzenie Punktu Informacji Turystycznej - źródła wiedzy o gminie Łukta
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokajnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, adres: ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, godziny otwarcia: 09:00 - 19:00,
nr tel. GOK: +48 (89) 646 64 64, dyrektor: +48 (89) 642 16 20, kino: +48 508 006 019, e-mail: gok@goklukta.pl Jesteśmy na Facebook-u
autor: Grzegorz Malinowski

Comodo SSL