Regulamin i karta zgłoszenia


pobierz Regulamin

pobierz Kartę zgłoszenia

pobierz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

REGULAMIN

I Konkurs Kolęd i Pastorałek „Kantyczki” 2023


I.ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie,
ul. Kościelna 2B, 14-105 ŁUKTA.

II.MIEJSCE I CZAS TRWANIA
Konkurs odbędzie się 13.01.2023 r. o g. 10:00 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

III.CELE
1.Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
2.Stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do integrowania amatorskiego środowiska artystycznego.  
3.Promowanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży.
4.Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz kultury wspólnego muzykowania.

IV.WARUNKI UDZIAŁU
1.W konkursie mogą brać udział soliści wokaliści.
2.Warunkiem udziału w konkursie jest poprawne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i przesłanie ich na adres e - mailowy: kantyczki@goklukta.pl lub dostarczenie do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie (ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta,
tel. 89 646 64 64) w terminie nieprzekraczalnym do 28.12.2022 r.
3.Uczestnicy konkursu prezentują własną interpretację jednej kolędy lub pastorałki a’capella lub z akompaniamentem. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego.
W przypadku użycia podkładu muzycznego, należy przesłać
go bezpośrednio na adres e - mailowy: kantyczki@goklukta.pl lub
za pomocą strony WeTransfer (wetransfer.com), lub innej strony służącej do przesyłania plików. Podkład muzyczny powinien zawierać tytuł utworu oraz imię i nazwisko wykonawcy.
4.Wykonawcy prezentujący świeckie piosenki o tematyce zimowej czy noworocznej będą zdyskwalifikowani.
5.Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów    z poszanowaniem praw autorskich ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.

V.KATEGORIE
Zgłoszenia będą przyjmowane w następujących kategoriach:
- Kategoria I – Przedszkole
- Kategoria II – klasy 1-3
- Kategoria III – klasy 4-6
- Kategoria IV – klasy 7-8
- Kategoria V – szkoły średnie

VI.KRYTERIA OCENY
Jury ocenia występy uczestników konkursu pod względem:
- walorów głosowych,
- interpretacji utworu,
- muzykalności,
- wyczucia rytmu,
- ogólnego wyrazu artystycznego
Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.


VII.NAGRODY
- Laureaci otrzymają: Statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.
- Nagrody można odebrać w siedzibie placówki Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie, ul Kościelna 2B, 14-105 Łukta.
- Nagrody nie odebrane, po czterech tygodniach przechodzą na poczet innych konkursów.
- Jury może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród (wyróżnień).
- Organizator zapewnia pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika festiwalu.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, zmiany terminu oraz odwołania festiwalu bez podawania przyczyn.
- Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatora w porozumieniu z członkami Jury.
- Administratorem danych osobowych podanych w Karcie Zgłoszenia do I Konkursu Kolęd i Pastorałek „Kantyczki” 2023 oraz wizerunków utrwalonych podczas tego konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury
z siedzibą w Łukcie przy ul. Kościelnej 2.
- Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji
i przeprowadzenia I Konkursu Kolęd i Pastorałek, „Kantyczki” 2023, publikacji informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej www.goklukta.pl oraz na portalu Facebook. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).
- Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu:  89 646 64 64 lub e-mailowo: kantyczki@goklukta.pl.KALENDARZ WYDARZEŃ

16 Grudnia 2023

Jarmark Świąteczny

16 Grudnia 2023

Koncert Kolęd

29 Grudnia 2023

Zimowa Noc Gier Planszowych zobacz wydarzenie

zakończone
Objazdowy Mikołaj

06 Grudnia 2023

zakończone
Objazdowy Mikołaj

05 Grudnia 2023

zakończone
Andrzejki dla dzieci

24 Listopada 2023

zakończone
Święto Niepodległości

11 Listopada 2023

zakończone
Stand -Up Brudzewski i Bakteria

09 Listopada 2023

zakończone
Koncert Vanesa Harbek z zespołem - KUP BILET

08 Października 2023

zakończone
KartofLOVE

29 Września 2023

zakończone
godz. 17:00 - Gry Planszowe dla Seniorów

16 Września 2023

zakończone
I Festiwal Kolory Warmii i Mazur

02 Września 2023

zakończone
Dożynki Gminne

26 Sierpnia 2023

zakończone
Dni Łukty

21 Lipca 2023

zakończone
GODZ. 18:00 | NOC GIER PLANSZOWYCH

07 Lipca 2023

zakończone
Spływ kajakowy

05 Lipca 2023

zakończone
GODZ. 17:00 | Danie Wspólnych Chwil - KGW dla seniorów

29 Czerwca 2023

zakończone
GODZ. 16:00 | DNI RODZINY - Festyn przed GOK w Łukcie

25 Czerwca 2023

zakończone
GODZ. 18:30 | Koncert na zakończenie roku artystycznego

21 Czerwca 2023

zakończone
Urodziny Klubu Planszomaniacy Łukta

26 Maja 2023

zakończone
Otwarcie Parku Kasztanowego

19 Maja 2023

zakończone
Premiera książki Stanisława Raginiaka "CRUCIFIXIO"

12 Maja 2023

zakończone
Zajączek

05 Kwietnia 2023

zakończone
godz. 17:00 Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

23 Marca 2023

zakończone
I Dzień Wiosny

21 Marca 2023

zakończone
III Gminny Turniej Szachowy, Łukta 2023

19 Marca 2023

zakończone
Magiczny Dzień Kobiet

08 Marca 2023

zakończone
Kaziuki Wilniuki

25 Lutego 2023

zakończone
Walentynki

14 Lutego 2023

zakończone
Dzień Babci i Dziadka w GOK-u

22 Stycznia 2023

zakończone
Noc Gier Planszowych vol.6

20 Stycznia 2023

zakończone
II Gminny Turniej Szachowy - Łukta 2023

15 Stycznia 2023

zakończone
I Konkurs Kolęd i Pastorałek "Kantyczki" 2023

13 Stycznia 2023

więcej >Projekty GOK i QLT

Sesje Rady Gminy

Majówkowa Wycieczka Rowerowa

Turniej Gier Komputerowych

Konkurs Plastyczny

Ochrona danych osobowych

Kantyczki


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu utworzenie Punktu Informacji Turystycznej - źródła wiedzy o gminie Łukta
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokajnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, adres: ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, godziny otwarcia: 09:00 - 19:00,
nr tel. GOK: +48 (89) 646 64 64, dyrektor: +48 (89) 642 16 20, kino: +48 508 006 019, e-mail: gok@goklukta.pl Jesteśmy na Facebook-u
autor: Grzegorz Malinowski