Rezerwaty


Na terenie Gminy Łukta znajdują się cztery rezerwaty przyrody:

Rezerwat "Sosny Taborskiej" ustanowiony w 1957 roku, położony w południowo - zachodniej części wsi Tabórz. Jego powierzchnia wynosi 95,32 ha. Przedmiotem ochrony jest drzewostan sosny ekotypu Taborskiego (tzw. sosny masztowe). Jest to drzewostan szczególnie wartościowy w wieku ponad 200 lat, produkujący wysokiej jakości drewno. W Lasach Taborskich od wieków stosowany był specyficzny sposób prowadzenia drzewostanów sosnowych. Był on zgodny z zaleceniami hodowlanymi zawartymi między innymi w książce Nauka leśnictwa dla prywatnych właścicieli lasów z roku 1843 powołującej się na osiemnastowieczne opracowanie E. W. Marona (królewsko-pruskiego radcy leśnego). Efekty ówczesnych zasad hodowlanych owocują dziś doskonałej jakości drzewostanami rębnymi. Zasady te polegały na posadzeniu 40-50 letnich monolitów sosnowych drugim piętrem gatunków liściastych, takich jak buk czy dąb. To posadzenie spełniało rolę pielęgnacyjną głównego drzewostanu.

Rezerwat "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce" ustanowiony w styczniu 1970 roku. W jego skład wchodzi rzeka Pasłęka, jezioro Isąg, tereny leśne przyległe do nich oraz pasy gruntów przybrzeżnych o szerokości 100 m na gruntach państwowych i 10 m na gruntach prywatnych. Rezerwat utworzono w celu ochrony bobrów. Na terenie rezerwatu obowiązuje zakaz przebywania osób do tego nieupoważnionych przez konserwatora przyrody (z wyjątkiem gruntów prywatnych) oraz zakaz wznoszenia budowli oraz urządzeń komunikacyjnych i technicznych.

Rezerwat "Wyspa Lipowa" ustanowiony w 1968 roku, obejmuje wyspę położoną na jeziorze Marąg. Jest to rezerwat krajobrazowo . faunistyczny. Powstał w celu ochrony krajobrazu oraz występujących na wyspie chronionych ptaków (kolonia kormoranów) i roślin. Wyspę porasta starodrzew lipowo - dębowy. Powierzchnia rezerwatu wynosi 5 ha.

Rezerwat "Jezioro Długie" ustanowiony w 2009 roku. Powstał w celu zachowania populacji poryblinu jeziornego, reliktowego dziś gatunku rośliny wodnej. Rezerwat ma charakter wodno - leśny i zajmuje powierzchnie 47,98 ha.Kalendarz wydarzeń

02 Września 2017

DOŻYNKI GMINNE - festyn

11 Sierpnia 2017

WIECZÓR POEZJI- NASZE WSPÓLNE SPOON RIVER

10 Sierpnia 2017

WERNISAŻ PAWŁA SALAMUCHY

09 Lipca 2017

DNI ŁUKTY - festyn

27 Maja 2017

DNI RODZINY- festyn

08 Kwietnia 2017

Koncert chóru i orkiestry oraz ZTL Zawidzanie

08 Kwietnia 2017

Kiermasz Wielkanocny

26 Marca 2017

KONCERT blueSIDE

25 Lutego 2017

KAZIUKI WILNIUKI

05 Lutego 2017

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

03 Lutego 2017

Zakończenie ferii zimowych

23 Stycznia 2017

Początek ferii zimowych

15 Stycznia 2017

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

więcej >Projekty

Sesje Rady Gminy

Wycieczka rowerowa

Turniej Gier Komputerowych


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu utworzenie Punktu Informacji Turystycznej - źródła wiedzy o gminie Łukta
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokajnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, adres: ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, godziny otwarcia: 09:00 - 19:00,
nr tel. GOK: +48 (89) 646 64 64, dyrektor: +48 (89) 642 16 20, kino: +48 508 006 019, e-mail: gok@goklukta.pl Jesteśmy na Facebook-u
autor: Grzegorz Malinowski