Regulamin


Regulamin wydarzenia TWOJE 5 MINUT

REGULAMIN

Talent show „Twoje 5 minut”

 

 1. I.        ORGANIZATOR

Organizatorem Talent show jest Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2B, 14-105 ŁUKTA.

 1. II.     MIEJSCE I CZAS TRWANIA

Konkurs odbędzie się 07.04.2024 r. o g. 18:05 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie.

Talent show jest adresowany dla wszystkich.

 1. III.   CELE
 2. Stworzenie warunków do integrowania amatorskiego środowiska artystycznego. 
 3. Promowanie uzdolnień artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz kultury.
 5. IV.   WARUNKI UDZIAŁU
 6. W Talent show mogą brać udział wszyscy artyści.
 7. Warunkiem udziału w talent show „Twoje 5 minut” jest poprawne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i dostarczenie do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury
  w Łukcie (ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, tel. 89 646 64 64) w terminie nieprzekraczalnym do 26.03.2024 r.
  1. Uczestnicy Talent show „Twój 5 minut” prezentują własną umiejętność.
  2. W przypadku użycia podkładu muzycznego, należy go dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie do 03.04.2024 r. Podkład muzyczny powinien zawierać tytuł utworu oraz imię i nazwisko wykonawcy.
  3. Uczestnicy Talent show „Twoje 5 minut” zobowiązani są do przestrzegania zasad: zakaz wulgaryzmów, obrazy uczuć religijnych, zakaz używania prawdziwych Imion i nazwisk osób trzecich podczas występów.
   1. Występy wszystkich uczestników nie będą oceniane ani nagradzane.

 

 1. V.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, zmiany terminu oraz odwołania wydarzenia bez podawania przyczyn.

- Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatora.

- Administratorem danych osobowych podanych w Karcie Zgłoszenia do Talent show „Twoje 5 minut” oraz wizerunków utrwalonych podczas tego wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Łukcie przy ul. Kościelnej 2B.

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji
i przeprowadzenia Talent show „Twoje 5 minut”. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).

- Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu:  89 646 64 64.

 

Załącznik 1

 

Karta zgłoszeń

 

Talent show „ Twoje 5 minut” 2024

 

 1. Imię i nazwisko

 

 1. Wiek

 

 1. Informacje dotyczące kategorii

 

 1. Informacje o uczestniku/ uczestniczce

 

 

 1. Wymagania techniczne

 

 

 

 

 

Załącznik 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Talent show  “Twoje 5 minut”

                            Wyrażam      zgodę     na      przetwarzanie     danych     osobowych      obejmujących:  

imię i nazwisko, adres e-mail, a także wizerunek mojego dziecka/podopiecznego, w związku
z uczestnictwem w Talent show “Twoje 5 minut” 2024, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie („Organizator”) w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
i dokumentowania przez Organizatora jego przebiegu oraz realizacji Talent show na stronie internetowej, mediach społecznościowych  i materiałach promocyjnych.

Zgoda co do wykorzystania wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego podczas udziału 
w Talent show. Dla potrzeb Talent show wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, 
a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Talent show oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

Zgoda w zakresie przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna i może być cofnięta
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Powyższe zgody udzielone zostają w związku z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) oraz art. 6 ust.

1 l.it. a w zw. z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) (RODO).

 

Data i podpis

 

 KALENDARZ WYDARZEŃ

20 Lipca 2024

12:00 | EKO Piknik nad jeziorem Gil - plaża Kotkowo|Florczaki

20 Lipca 2024

17:00 | Eko-zGRAni - gry planszowe w GOK Łukta

04 Sierpnia 2024

Rajd Rowerowy

24 Sierpnia 2024

Dożynki

21 Września 2024

Pierwszy Dzień Jesieni - Dzień Kartofla

25 Października 2024

Koncert Jesienny - Niezapomniane Polskie Przeboje

22 Listopada 2024

Bal Andrzejkowy dla dzieci

13 Grudnia 2024

Mikołajki

14 Grudnia 2024

Mikołajki

14 Grudnia 2024

II Jarmark Świąteczny

zakończone
17:00 | Słowiańska Noc Kupały - Wynki duża plaża

29 Czerwca 2024

zakończone
15:00 | Dzień Baniek Mydlanych - Plaża w Pelniku

29 Czerwca 2024

zakończone
Festyn z okazji Dnia Dziecka

23 Czerwca 2024

zakończone
Stand-Up Maciej Brudzewski

20 Czerwca 2024

zakończone
Roztańczona wiosna

19 Czerwca 2024

zakończone
Koncert uczestników zajęć muzycznych

12 Czerwca 2024

zakończone
Godz. 18:00 | Spektakl Manuela

26 Maja 2024

zakończone
Dzień Matki

26 Maja 2024

zakończone
Godz. 18:00 | II Urodziny Klubu Planszomaniacy Łukta

25 Maja 2024

zakończone
Godz. 18:00 | Spektakl: Lalki mają duszę - wstęp wolny

19 Maja 2024

zakończone
GODZ. 18:00 - I FORUM Kobiet Sukcesu Gminy Łukta

07 Maja 2024

zakończone
Twoje 5 minut

04 Kwietnia 2024

zakończone
Poszukiwanie kryjówki królika - warsztaty Wielkanocne

27 Marca 2024

zakończone
Pierwszy Dzień Wiosny

21 Marca 2024

zakończone
Powitanie wiosny z GOKiem

20 Marca 2024

zakończone
Zajęcia - Palmy

20 Marca 2024

zakończone
godz. 14:00 | Kaziuki Wilniuki | Zespół Pieśni i Tańca "Ojcowizna"

02 Marca 2024

zakończone
godz. 17:00 | Dzień Kobiet

01 Marca 2024

zakończone
godz. 18:00 | Walentynki

14 Lutego 2024

zakończone
GODZ. 9:00 - IV Gminny Turniej Szachowy, Łukta 2024

11 Lutego 2024

zakończone
Wieczór Gier Planszowych

27 Stycznia 2024

zakończone
GODZ. 18:00 | Koncert z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka - Barczewski Band Jazzowy

23 Stycznia 2024

zakończone
II Koncert Kolęd i Pastorałek KANTYCZKI 2024

10 Stycznia 2024

więcej >Projekty GOK i QLT

Sesje Rady Gminy

Majówkowa Wycieczka Rowerowa

Turniej Gier Komputerowych

Konkurs Plastyczny

Ochrona danych osobowych

Kantyczki

Twoje 5 minut


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu utworzenie Punktu Informacji Turystycznej - źródła wiedzy o gminie Łukta
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokajnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, adres: ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, godziny otwarcia: 09:00 - 19:00,
nr tel. GOK: +48 (89) 646 64 64, dyrektor: +48 (89) 642 16 20, kino: +48 508 006 019, e-mail: gok@goklukta.pl Jesteśmy na Facebook-u
autor: Grzegorz Malinowski