Strategia Rozwoju


Strategia Rozwoju GOK w Łukcie 2021-2026

Strategia Rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie jest podstawowym planem działania wyznaczającym kierunki przedsięwzięć kulturalnych oraz wskazującym sposoby ich osiągania.
W niniejszej części Strategii Rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie na lata 2021-2026 przedstawiono strategiczne kierunki działania i rozwoju placówki, odpowiadające wcześniej zidentyfikowanym potrzebom i problemom.

Cele strategiczne rozwoju:

  •  rozwój innowacyjnych usług kultury i sztuki,
  •  rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na potrzeby instytucji kultury,
  •  poprawa poziomu dostępności oraz jakości różnych usług instytucji kultury,
  •  tworzenie nowych ofert z zakresu kultury i sztuki, dostosowanych dla różnych odbiorców,
  •  tworzenie i aranżacja nowych przestrzeni instytucji kultury,
  •  wzmacnianie roli oraz wizerunku obiektów GOK jako instytucji kultury i sztuki,
  •  udostępnianie obiektów instytucji kultury na potrzeby partnerstwa społecznego i lokalnego oraz ponadlokalnego współdziałania,
  •  przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej,
  •  integracja i aktywizacja mieszkańców oraz zwiększenie stopnia ich udziału w życiu publicznym.


KALENDARZ WYDARZEŃ

zakończone
Dzień Babci i Dziadka w GOK-u

22 Stycznia 2023

zakończone
Noc Gier Planszowych vol.6

20 Stycznia 2023

zakończone
II Gminny Turniej Szachowy - Łukta 2023

15 Stycznia 2023

zakończone
I Konkurs Kolęd i Pastorałek "Kantyczki" 2023

13 Stycznia 2023

więcej >Projekty GOK i QLT

Sesje Rady Gminy

Majówkowa Wycieczka Rowerowa

Turniej Gier Komputerowych

Konkurs Plastyczny

Ochrona danych osobowych

Kantyczki


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu utworzenie Punktu Informacji Turystycznej - źródła wiedzy o gminie Łukta
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokajnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, adres: ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, godziny otwarcia: 09:00 - 19:00,
nr tel. GOK: +48 (89) 646 64 64, dyrektor: +48 (89) 642 16 20, kino: +48 508 006 019, e-mail: gok@goklukta.pl Jesteśmy na Facebook-u
autor: Grzegorz Malinowski