grafikagrafika

Regulamin

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Koszty kwalifikowane inicjatyw biorących udział w konkursie

Załącznik nr 3 - Karta oceny inicjatyw lokalnych

Załącznik nr 4 - Zgoda rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej