Klub Gracza


Gry planszowe ŚRODA godz. 13:00

Spotkania odbywają się w każdą środę od godz. 13:00. Zajęcia prowadzą instruktorzy, którzy zaznajomią każdego z regułami poszczególnych gier oraz zadbają o prawidłowy przebieg rozgrywki.
Gramy między innymi w takie tytuły jak: OSADNICY Z CATANU, WARCABY, GRZYBOBRANIE, CHIŃCZYK, TERRA MYSTICA, AGRICOLA, DIXIT, TALISMAN: MAGIA I MIECZ oraz KONCEPT.
Wytęż umysł i zasiądź z nami do gry.


Chętnie gramy w Osadników z Catanu

Osadnicy z Catanu

Talisman: Magia i Miecz

Koncept

Gry komputerowe PIĄTEK godz. 17:00

Członkowie Klubu Gracza spotykają się w każdy piątek, począwszy od 13 września 2013r., w sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie o godz. 17:00. Spotkania trwają 2 godziny.

ZAGRAJ Z NAMI m.in. W LEAGUE OF LEGENDS!

UWAGA! Podczas spotkań sala komputerowa jest niedostępna dla osób spoza klubu.

Zapraszamy wszystkich entuzjastów gier komputerowych! Więcej informacji u opiekuna sali komputerowej w GOK-u.

Warunkiem wstąpienia do Klubu osób poniżej 16 roku życia, jest dostarczenie opiekunowi sali Oświadczenia w wyrażeniu zgody (do pobrania tutaj) podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Grzegorz Malinowski

 

Regulamin Klubu Gracza

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w klubie Graczy.

1.2. Organizatorem klubu jest opiekun sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta.

1.3. Celem Klubu Gracza jest budowanie więzi z Członkami Klubu, zapoznawanie się z nowościami z rynku komputerowego i ich ocena oraz podnoszenie osobistych manualnych umiejętności. Młodzież poprzez swoje działania będzie dążyć również do propagowania współczesnej kultury.

1.4. Informacje na temat Klubu dostępne są na stronie internetowej www.goklukta.pl.

II.  PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU

2.1. Klub Gracza jest klubem o charakterze otwartym.

2.2. Członkiem Klubu Gracza może zostać każda osoba, która ukończyła 12 rok życia.
- Niepełnoletni Członkowie muszę przedstawić zgodę rodziców (opiekunów) na przynależenie do Klubu.
- Podstawą relacji interpersonalnych między członkami Klubu jest prawda, przyjaźń, uczciwość i życzliwość.
- Nabór nowych członków Klubu Gracza prowadzony jest w trybie ciągłym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.3. Członkowie klubu są zobowiązani wypełniać polecenia opiekunów sali komputerowej oraz założycieli Klubu. Nieposłuszeństwo grozi wykluczeniem z Klubu.

2.4. Członkowie Klubu, by móc korzystać na spotkaniach z gier komputerowych przeznaczonych dla osób powyżej 16 roku życia, zobowiązani są dostarczyć "Oświadczenie o wyrażeniu zgody" podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów do pracowników sali komputerowej w GOK-u.

2.5. W trakcie lub przed każdym spotkaniem, członkowie Klubu ustalają tytuł gry, w który będzie tematem rozgrywek.

2.6. Niedopuszczalna jest zmiana gry w trakcie prowadzonych rozgrywek przez któregokolwiek z graczy bez zgody większości ani opiekuna sali komputerowej.

 

III. STRUKTURA KLUBU

3.1. Pracą Klubu kieruje założyciel inicjatywy zwany także Opiekunem.

3.2. Opiekun zobowiązany jest do organizowania spotkań informacyjnych z członkami Klubu.

3.3. Terminy spotkań oraz tytuły gier będą ustalane z pozostałymi członkami Klubu.

3.4. Osoby spoza Klubu nie mają wpływu na terminy spotkań ani na dobór tytułów gier.

3.5. Klub ma charakter nieformalny.


IV. REGULAMIN

4.1. Regulamin Klubu Gracza może ulec zmianie.

4.2. Klub Gracza został powołany na czas nieokreślony.

4.3. Zawieszenie Klubu Gracza może zostać ogłoszone na czas nieokreślony

4.4. W przypadku zawieszenia działalności Klubu Gracza Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie członków klubu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

4.5.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 Kalendarz wydarzeń

02 Września 2017

DOŻYNKI GMINNE - festyn

11 Sierpnia 2017

WIECZÓR POEZJI- NASZE WSPÓLNE SPOON RIVER

10 Sierpnia 2017

WERNISAŻ PAWŁA SALAMUCHY

09 Lipca 2017

DNI ŁUKTY - festyn

27 Maja 2017

DNI RODZINY- festyn

08 Kwietnia 2017

Koncert chóru i orkiestry oraz ZTL Zawidzanie

08 Kwietnia 2017

Kiermasz Wielkanocny

26 Marca 2017

KONCERT blueSIDE

25 Lutego 2017

KAZIUKI WILNIUKI

05 Lutego 2017

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

03 Lutego 2017

Zakończenie ferii zimowych

23 Stycznia 2017

Początek ferii zimowych

15 Stycznia 2017

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

więcej >Projekty

Sesje Rady Gminy

Wycieczka rowerowa

Turniej Gier Komputerowych


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu utworzenie Punktu Informacji Turystycznej - źródła wiedzy o gminie Łukta
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokajnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, adres: ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, godziny otwarcia: 09:00 - 19:00,
nr tel. GOK: +48 (89) 646 64 64, dyrektor: +48 (89) 642 16 20, kino: +48 508 006 019, e-mail: gok@goklukta.pl Jesteśmy na Facebook-u
autor: Grzegorz Malinowski